Fagmøter: Omlegging til økologisk korndyrking - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Fagmøter: Omlegging til økologisk korndyrking

Det inviteres til en møteserie i høst/vinter for å bedre kunnskapen om omlegging til økologisk landbruk. Møtene kan også gi konvensjonelle bønder viktig kunnskap for å bedre konvensjonell drift.

For å bedre kunnskapen om omlegging til økologisk landbruk i kommunene Ringerike og Hole arrangerer Norsk Landbruksrådgiving Østafjells i samarbeid med Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, Norderhov Sogneselskap og Hole Landbrukslag en rekke fagmøter i høst/vinter.

Det er et stort potensiale for omlegging til økodrift på Ringerike da forholdene anses som godt egnet agronomisk.

Les invitasjon

Tirsdag 29.november kl 19.30 på Benterudstua - første møte avholdes
Tema: Samarbeid i planteproduksjon og mekaniseringsøkonomi i husdyrgjødsel


Samarbeid mellom plante- og husdyrprodusent kan svært ofte gi en vinn-vinn-situasjon, også om man ikke vurderer omlegging til økologisk drift.


Målgruppe for møtet:
- Både økologiske og konvensjonelle produsenter
- Planteprodusenter uten husdyrgjødsel
- Husdyrprodusenter med mye husdyrgjødsel/lang transport av husdyrgjødsel
- Økologiske produsenter som ønsker mer avling /bedre vekstskifte
- Produsenter generelt som ønsker en bedre økonomi


Vi ser på to ulike planleggingsverktøy på fagmøtet:
- SAMBA: dataprogram for samarbeid mellom husdyr og planteprodusentar, hjelper deg å beregne økonomiske og agronomiske konsekvenser av et samarbeid, økologisk eller konvensjonelt
- MEKØK: Mekaniseringsøkonomi husdyrgjødsdel, økologisk eller konvensjonelt

Samba + Mek øk hjelper deg med løsningene og vurderer økonomien!


Rådgivere Aslak Botten og Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells innleder på møtet. Alle interesserte er hjertelig velkomne!


Møtet er gratis. Enkel servering. Påmelding innen 28.11, SMS: 900 89 399, e-post: silja.valand@lr.no


Onsdag 7. desember kl 19 på Benterudstua - andre møte avholdes (i forbindelse med Norderhov Sogneselskap sitt julemøte)
Silja Valand vil da orientere om de mulighetene som finnes for omlegging til økologisk drift. Regelverk, økonomi og agronomi blir viktige tema. Det er selvsagt åpent for spørsmål som deltagerne måtte ha i forbindelse med omlegging til økologisk drift og/eller samarbeid.


Tredje og siste møte planlegges i januar
Tema for kvelden blir praktisk økologisk landbruk. Det blir invitert en økologisk bonde som kan fortelle om sin erfaring med økologisk drift på egen gård. Rådgiver Silja Valand vil også delta på møtet. Dato for møtet er ennå ikke klart, så dersom du ønsker invitasjon til dette møtet må du melde din interesse nå, så vil invitasjon bli sendt ut så snart det er klart. Dette blir et felles møte for Norderhov Sogneselskap og Hole Bondelag, men alle interesserte er selvsagt velkomne.

Etter endt møteserie vil Norsk Landbruksrådgiving Østafjells tilby «Økologisk Førsteråd» til alle som måtte ønske en individuell vurdering av egen gård i forhold til en omlegging. Dette er et gratis og helt uforpliktende tilbud, hvor muligheter og begrensninger vurderes av fagfolk. Dersom man ønsker en mer detaljert vurdering av et samarbeid kan det være aktuelt å benytte verktøyet SAMBA til det.

Dersom du bare ønsker å delta på ett eller to av møtene er det selvsagt fullt mulig. Meld din interesse til 900 89 399 eller silja.valand@lr.no


Vel møtt!

Publisert
22.11.2011
Sist endret
22.11.2011

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk