Gå til innhold Gå til søk

Fellingstall etter ordinær jakt på hjortevilt

Mer enn 500 elg ble felt under ordinær jakt i Ringerike. Det er meldt om bra med elg fra alle deler av kommunen. Avskytingen av hjort ligger på samme nivå som rekordåret i 2010.Elg

Under årets ordinære elgjakt er det felt 62 flere elg enn på samme tidspunkt i 2010. 506 dyr har falt for jegernes kuler av en kvote på 585 dyr. Dette gir en fellingsandel på 87 %. Tilsvarende tall for 2010 er 444 felte dyr og en fellingsandel på 76 %.

Det har blitt meldt om bra med elg fra alle deler av kommunen. Det viser også fellingstallene. Trenden vi så etter første ukes jakt har fortsatt. Tyristrand/Ask har felt 53 dyr (fellingsprosent 100 %), Sokndalen har felt 213 dyr (84 %), Vestre Ådal har felt 106 (81 %), Østre Ådal har felt 112 dyr (95 %) og Krokskogen har felt 22 ( 73 %). Krokskogen har hatt en økning i avskyting fra sist år på hele 30 %.

Det er felt 227 eldre dyr, 23 % eldre okse og 22 % elder ku, til sammen 45 % eldre dyr. Av ungdyrene er det felt 159, 32 % av de felte. Kalvandelen er 23 % som utgjør 120 dyr. Kalv/ungdyrandelen blir 55 %. Dette er omtrent som forventet da vi prøver å stabilisere elgstammen på et nivå som det er beitegrunnlag for. Med slitte vinterbeiter, lave slaktevekter og lav reproduksjon (få kuer med kalv og spesielt tvillinger) bør ikke elgstammen bli større enn det vi har i dag.

Nå gjenstår en vinterjaktperiode fra 1. desember til og med 14. desember. Fortsetter dette været vil det nok falle noen flere elger i høst. Når vi en fellingsprosent på 90 er vi mer enn godt fornøyd med jegernes innsats.


Hjort

Fram til 31.10. er det rapportert om felling av 21 hjort. Dette er ett dyr mer enn tilsvarende periode sist år, som ble et rekord år med 34 felte dyr. I år som i fjor er det Sokndalen som har den høyeste avskytingen med 17 dyr. De øvrige fordeler seg med 2 dyr i Østre Ådal og ett dyr hver på henholdsvis Tyristrand og Vestre Ådal.

Det er felt 12 fine bukker så langt i jakta, samt 2 han kalver, 14 handyr. 17 av dyrene som er felt er eldre dyr og 4 er ungdyr/kalv.

Hjortebestanden er i vekst i kommunen og det oppfordres til å fortsette jakten utover høsten. Det er håp om å nå ny avskytingsrekord i år. Hjortejakta varer fram til og med 23.desember.

Jakta er gjennomført stort sett uten store negative hendelser. Vi har fått meldinger om manglende rapportering av påskutte dyr og deretter manglende ettersøk eller for dårlig ettersøk. Det oppfordres til at påskutte dyr rapporteres i henhold til regelverket slik at nødvendig ettersøk kan gjennomføres. Uhell vil alltid skje men vi må gjøre vårt ytterste for å avslutte eventuelle lidelser et dyr blir påført.


For ytterligere informasjon kontakt viltnemndsekretær Eiliv Kornkveen
på tlf. 32 11 75 64 eller eiliv.kornkveen@ringerike.kommun.no.

Publisert
09.11.2011
Sist endret
09.11.2011

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk