Gå til innhold Gå til søk

Grøftetilskudd - slik søker du

Nå kan det søkes om grøftetilskudd for tidligere grøfta jordbruksareal. Det er ingen søknadsfrist. Søknader mottas fortløpende. Det skal nyttes eget søknadsskjema som sendes inn sammen med grøfteplan og grøftekart.


Hvordan søker jeg?

1) Søknadskjema om tilskudd til drenering, som kan lastes ned på SLF sine sider, skal fylles ut og sendes Landbrukskontoret

2) Grøfteplan, som beskriver:
- hva som skal gjøres (lukkede eller åpne grøfter, profilering, omgraving)
- grøfteavstand
- grøftedybde
- rørdimensjon
- filtermateriale
- sikringstiltak for kanaler, kummer og utløp

2) Grøftekart (1:1000 eller 1:2000)
- må vise arealet som skal dreneres
- grøfter, kummer og utløp skal merkes av på kartet.

Når er søknadsfristen?
Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes inn fortløpende.

Når får jeg svar på søknaden?
I saker hvor det tiltaket ikke er i konflikt med risiko for skade på annen eiendom, naturmangfold, flom, vannforurensning eller kulturminner vil søknadene bli behandlet fortløpende. Landbrukskontoret tar sikte på å behandle søknadene slik svar foreligger i løpet av høsten 2013.

Hvor mye er tilskuddet på?
Tilskuddet utgjør kr. 1 000 per dekar ved systematisk grøfting og kr. 15,- per løpemeter ved annen grøfting (f.eks. avskjæringsgrøfter eller tilfeldige grøfter for å drenere mindre partier på jordet)

Når utbetales tilskuddet?
Innvilget tilskudd utbetales når hele tiltaket er gjennomført og når det foreligger dokumentasjon (faktura, foto eller annet) på gjennomføring.

Hvor mye midler er til rådighet?
I 2013 er det i Ringerike er det satt av kr. 200 000,- og i Hole kr. 100 000,-

Det er også satt av midler for 2014, men hvor stor den kommunevise potten blir er foreløpig ikke avklart.

Jeg begynte å grøfte et jorde ifjor. Kan jeg søke om tilskudd for det arealet samt et nytt område i år?
Nei, det kan ikke gis tilskudd dersom tiltaket er påbegynt før kommunen har innvilget tilskudd

Hvem kan utarbeide grøfteplan?
Norsk Landbruksrådgivning Østafjells tar på seg planleggingsoppdrag. Kontaktperson for vårt område er Arne Nøkland. Tlf: 952 86 00 eller epost: ostafjells@lr.no 

Landbrukskontoret har ikke anledning til å bistå i utarbeidelse av planer eller kart.

Hvor finner jeg skjema og informasjon om ordningen?
Mer utfyllende informasjon om ordningen finner på SLF sine nettsider

Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål?
Kontakt gjerne oss på Landbrukskontoret dersom det er noe du lurer på.

Heidi Skagnæs, tlf: 32 11 75 54
Ingerborg Løken, tlf: 32 11 75 36
Thor Gunnar Lie, tlf: 32 11 75 62

Grøfting, Rustad gård i Vestby. Foto: Svein Skøien
Grøfting, Rustad gård i Vestby. Foto: Svein Skøien

Publisert
09.07.2013
Sist endret
09.07.2013

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk