Gå til innhold Gå til søk

Grøftetilskudd 2015

Det kan nå søkes om tilskudd til grøfting av tidligere grøfta jordbruksareal. Søknader mottas fortløpende. Se mer informasjon her.

Hvordan søker jeg?
1) Fyll ut søknadsskjema om tilskudd til drenering, som kan lastes ned på Landbruksdirektoratets sider.

2) Legg ved grøfteplan, som beskriver:
- hva som skal gjøres (lukkede eller åpne grøfter, profilering, omgraving)
- grøfteavstand
- grøftedybde
- rørdimensjon
- filtermateriale
- sikringstiltak for kanaler, kummer og utløp

3) Legg ved 
grøftekart (1:1000 eller 1:2000)
-  må vise arealet som skal dreneres
- grøfter, kummer og utløp skal merkes av

Dette sendes til landbrukskontoret.

Når er søknadsfristen?
Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes inn fortløpende. 

Hvor mye er tilskuddet på?
Tilskuddet utgjør kr 1 000 per dekar ved systematisk grøfting og kr 15 per løpemeter ved annen grøfting (f.eks. avskjæringsgrøfter eller tilfeldige grøfter for å drenere mindre partier på jordet). 

Hvor mye midler er til rådighet?
For 2015 er det i Ringerike satt av kr 375 980  og i Hole kr 102 440. 

Jeg begynte å grøfte et jorde i fjor. Kan jeg søke om tilskudd for det arealet samt et nytt område i år? 
Nei, det kan ikke gis tilskudd dersom tiltaket er påbegynt før kommunen har innvilget tilskudd.  

Hvem kan utarbeide grøfteplan?
Norsk Landbruksrådgivning Østafjells tar på seg planleggingsoppdrag. De kan nås på tlf. 952 86 000 eller e-post ostafjells@nlr.no. 

Landbrukskontoret har ikke anledning til å bistå i utarbeidelse av planer eller kart.

Hvor finner jeg skjema og informasjon om ordningen?
Utfyllende informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.  


Har du noen spørsmål så ta kontakt med oss på landbrukskontoret.  

Publisert
23.03.2015
Sist endret
23.03.2015

Kontaktperson

Thor Gunnar Lie
tlf: 32 11 75 62
e-postsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk