Gå til innhold Gå til søk

Høring: Tilskudd til grøfting

Nå ligger forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord på høring fram til 31. mai. Formålet med ordningen er øke kvaliteten på jordbruksjord slik at produktiviteten på arealet kan øke.

Landbrukstellingen 2010 viste at 840 000 dekar fulldyrka jord er dårlig drenert. Det er avgjørende for framtidig matproduksjon at den fulldyrka jorda har en god drenering. God drenering bidrar også positivt til miljøet gjennom at det reduserer faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Se høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet

Forskrift på plass i løpet av juni
En tar sikte på at endelig forskrift kan fastsettes i løpet av juni. Samtidig med at forskriften fastsettes vil søknadsskjema være på plass. Kommunene må fastsette søknadsfrister slik at grøftingen kan starte opp så raskt som mulig. Kommunene skal være klare til å behandle søknader om grøfting i løpet av sommeren. Bønder og grunneiere som får tilskudd kan da starte opp arbeidet til høsten.

Publisert
22.04.2013
Sist endret
24.04.2013

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk