Gå til innhold Gå til søk

Husk å etterse utmarksgjerder

Grunneiere som har innmark som grenser til utmark vil som regel ha plikt til å holde utmarksgjerde. Gjerde med grinder/porter skal være i en slik stand at sau og storfe holdes på rett side av gjerdet, og at dyr og vilt ikke påføres skade.

Grunneiere som har innmark som grenser til utmark vil som regel ha plikt til å holde utmarksgjerde. Plikter og rettigheter knyttet til gjerdeplikt reguleres av grannegjerdelova og husdyrlova. I disse bestemmelsene fremgår det at eier av husdyr kan bli erstatningspliktig for skade på avling og eiendom forvoldt av beitedyr. Dette uavhengig om dyreeier kan lastes for skaden (f.eks. ved at det er klippet hull i gjerdet eller noen har latt en port stå åpen). Videre er det også slik at den skadelidte ikke nødvendigvis er erstatningsberettiget dersom han/hun ikke har gjort noe for å forhindre skaden, slik som manglende vedlikehold av utmarksgjerde. Til tross for man ikke lenger har dyr på sin egen eiendom, er man fortsatt pliktig til å vedlikeholde utmarksgjerder!

Gjerde med grinder/porter skal være i en slik stand at sau og storfe holdes på rett side av gjerdet, og at dyr og vilt ikke påføres skade.

Les mer om gjerder og gjerdeplikt på http://www.nsg.no/gjerder/category2672.html

Publisert
01.07.2013
Sist endret
01.07.2013

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk