Gå til innhold Gå til søk

Kontroll med søknad om produksjonstilskudd

17 foretak har blitt kontrollert i forbindelse med kontrollen for produksjonstilskuddsrunden i august. I kontrollen sjekkes opplysninger gitt i søknad, samt det det er en gjennomgang av foretakets miljøplan og sjekkliste.

Det er krav om at minimum 5 % av foretak som leverer søknad om tilskudd til produksjonstilskudd i jordbruket skal kontrolleres. Dette betyr at Landbrukskontoret vil kontrollere at foretakene har nødvendig dokumentasjon. I de tilfeller hvor foretaket har dyr vil kontrollen bli utført stedlig på driftsenheten.

Både i årets og foregående kontroller kan det synes som en tendens at det er flere som har mangler ved Miljøplanen og ofte kan det være at gjødselplanen er mangelfull eller at jordprøvene er for gamle. Vi benytter derfor muligheten til å minne om at det skal utarbeides gjødselplan foran hver sesong og at det skal være jordprøver som ikke er eldre enn åtte år!


Hva skal en miljøplan inneholde?

Miljøplanen skal til enhver tid inneholde følgende:

1) Kart (målestokk 1:5000) over hele jordbruksarealet som foretaket disponerer, hvor skifteinndeling fremgår, og hvor følgende er avmerket:
- Kulturminner
- Jordbruksareal, tun, veier, restareal (kantsoner, åkerholmer og lignende)
- Arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer (kart kan lastes ned fra http://gardskart.skogoglandskap.no, velg tema erosjonsrisiko i venstre meny)
- Andre forhold av miljømessig betydning

2) Gjødslingsplan
- før hver vekstsesong skal det utarbeides en gjødslingsplan og det er jordprøver som skal ligge til grunn for denne
- jordprøvene kan ikke være eldre enn 8 år
- underveis i vekstsesongen skal det føres som journal som viser hvor mye gjødsel som er brukt, type gjødsel, når det ble gjødslet og skifte

3) Sprøytejournal som inneholder:
- Hvilket skifte og kultur det sprøytes i
- Skadegjører, preparat og dosering samt dato sprøyting er foretatt

4) Sjekkliste (SLF) – skal fylles ut årlig og senest innen 15. november
- Eventuell plan for gjennomføring av tiltak som eventuelt er avdekket gjennom manglende ivaretakelse av miljøhensyn
- Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak

Publisert
12.10.2011
Sist endret
12.10.2011

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk