Gå til innhold Gå til søk

Mange søknader om avlingssvikt

Mange har lidt store tap pga. klimaet i år, noe som gir utslag i en særdeles stor søknadsmengde. Landbrukskontoret har mottatt 29 søknader om avlingssvikt, mot det vanlige på ca. 2 søknader. I Buskerud er det innsendt ca. 250 søknader.

Landbrukskontorets rolle i erstatningssaker er å attestere søknadene. Det er Fylkesmannen som fatter vedtak og som også foretar erstatningsutbetalingen. Enkle og kurante saker prioriteres, og Fylkesmannen har per dd. ferdigbehandlet ca. 40 søknader.

Søknader der all avling er levert og det foreligger dokumentasjon på levert vare kan sluttbehandles fortløpende.

Når det gjelder korn vil utbetaling normalt kunne skje i forbindelse med kornoppgave 3 som kommer i april og med en forventet utbetaling mai/juni. Til sammenligning kan det nevnes at ved ordinær søknad om produksjonstilskudd den 20. august kommer tilskuddet til utbetaling i februar.

Det er mulig å søke om forskudd. Denne skal normalt leveres sammen med søknaden, men dersom dette er aktuelt må det innsendes en enkel skriftlig søknad med begrunnelse. Forskudd kan utbetales med inntil halvparten av forventet erstatningsbeløp når det er avklart at søknaden er tilskuddsberettiget. Søknad om forskudd kan leveres Landbrukskontoret for Ringerike og Hole.

Spørsmål kan rettes  Heidi Skagnæs tlf: 32 11 75 54
eller Ingeborg Løken: 32 11 75 36

Publisert
06.02.2012
Sist endret
07.02.2012

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk