Gå til innhold Gå til søk

Ny fireårig plan for miljøvirkemidler

Fom. 2012 trår ny fireårig plan for miljøvirkemidlene innen jordbruket og skogbruket. De lokale miljøvirkemidlene forvaltes og disponeres av kommunen, og den nye planen legger rammene for tiltaksområder og tilskuddssatser.

Les Strategiplan for SMIL/NMSK 2012-2015

Det er Fylkesmannens landbruksavdeling som fordeler midlene i en samlet ramme til kommunene, og hvor kommunen står for prioritering og fordeling av midlene. Midlene er øremerket og kan ikke brukes til annen kommunal virksomhet. Rammen fastsettes med grunnlag i en flerårig strategi som kommunene utarbeider i samråd med faglaga sammen med årlig rapportering om bruken av midlene.

Siden 2004 har miljøvirkemidlene innen jordbruket og skogbruket blitt disponert av kommunene. Formålet med delegering av disse midlene er bl.a. for å styrke det lokale selvstyret, vitalisere lokaldemokratiet, gi kommunene anledning til å se landbrukspolitikken i sammenheng med andre samfunnsoppgaver, og samtidig å bidra til bedre målretting og effektivisering av statlig virkemiddelbruk.

Kontaktperson: Heidi Skagnæs
tlf: 32 11 75 54

Publisert
20.02.2012
Sist endret
21.02.2012

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk