Gå til innhold Gå til søk

Nytt om BU-midlene!

Planlegger du å søke Innovasjon Norge om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket neste år? Meld inn tiltaket til landbrukskontoret allerede nå!

Midlene til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU- midlene)i Buskerud ble tidling brukt opp i år. For å prøve å unngå en slik situasjon igjen, legges det neste år opp til søknadsbehandling i to puljer med tilsvarende søknadsfrister; en tidlig frist 01.04.2016 for de som skal bygge til sommeren, og en sein frist 01.09.2016 for de som trenger mer tid eller kan vente med søknadsbehandling.

Men uansett søknadsfrister så ønsker Innovasjon Norge i forkant å få en oversikt på landbrukskontorene innen 15.11.2015 over prosjekter som vil bli meldt inn som søknader neste år. Det ønskes oversikt over alle typer prosjekter, både tradisjonelle saker og innenfor bygdenæringer og matsaker. Underveis i søknadsprosessen vil IN ta kontakt og besøke søker/landbrukskontor og diskutere planene som grunnlag for prioritering av saker som kan fullføres som søknader.

Alle driftsformer er aktuelle (begrensninger på egg og svin). Prosjekter som bidrar til økt matproduksjon vil bli høyt prioritert, det samme vil de bruk der landbruk og tilknyttet næring er viktig kilde til arbeid og inntekt. Det er innført nytt og strengt regime med tanke på at tilskudd ikke skal gis til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er behandlet ferdig. Derfor; skal en bygge til sommeren 2016 må en være tidlig ute neste år, trenger en mer tid/kan vente, er det mulighet for behandling av søknaden også over sommeren.

For å få til en mer tilpasset bruk av midlene for neste år, legges det opp til følgende praksis :

  1. Det oppfordres til å forberede aktuelle saker allerede nå i høst og melde de inn til kommunen innen 15. november.
  2. Innovasjon Norge vil så legge opp til møter med kommunene og søkere senhøstes/vinter for å avklare søknadenes aktualitet/prioritering. Det vil bli satt en siste frist, 01.04.2016, for innsending av fullstendige søknader, men det oppfordres til å sende inn søknader fortløpende. Disse vil bli behandlet suksessivt, så jo tidligere søknadene kommer inn jo før vil de bli behandlet - forutsettes at de er blant de prioriterte søknadene.
  3. Det blir en søknadsfrist nr 2  på høsten, 01.09.2016, hvor resten av rammen kan disponeres.
  4. Fristene gjelder både for tradisjonelle saker og saker for nye næringer.
Publisert
23.09.2015
Sist endret
23.09.2015

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk