Skogkultursatsing 2014 - ØK - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Skogkultursatsing 2014 - ØK

Vi ønsker å heve skogkulturaktiviteten i Ringerike og Hole. Landbrukskontoret inviterer entreprenører til å bli med.

Økt skogkultursatsning i Ringerike og Hole 2014

For aktører som kan ta på seg skogkulturarbeid innføres ØK-modellen i Ringerike og Hole for 2014. ØK står for «Økt aktivitet- økt kunnskap». Det tas sikte på å videreføre ordningen over flere år.

For å kunne benytte seg av ordningen, må man godkjennes av Landbrukskontoret.

Kontakt oss på 32 11 75 62.

Visse kriterier må oppfylles:

-        Man må kunne påta seg oppdrag av et visst omfang. Helst over 400 daa ungskogpleie i løpet av skogkultursesongen. Ordningen er ment å kompensere for merarbeid ved å administrere flere skogsarbeidere, og dermed øke aktiviteten.

-        Personer/ entreprenører som påtar seg oppdrag er ansvarlig for at arbeidet utføres på en skogfaglig god måte. Det vil bli organisert kurs og opplæring etter behov.

Det vil ytes tilskudd til entreprenør på kr 1000,- pr. oppdrag for både markberedning og ungskogpleie. For ungskogpleie er det i tillegg et arealtilskudd på kr 20,- pr. da.

Øvrige forutsetninger:

 • Aktivitet på flere steder og/eller innenfor samme år hos samme skogeier anses som ett oppdrag fordelt på ungskogpleie og markberedning.
 • Alle oppdrag registreres gjennom skogfondssystemet for registrering av kostnader og bevilgning av tilskudd(skogeier må sende inn bilag til landbrukskontoret).
 • Det skal leveres en samleliste til Landbrukskontoret over alle oppdrag fra aktører som har benytter seg av ØK- midlene. Listen leveres innen 15. november, og skal inneholde følgende:
  • Navn på skogeier
  • Bestandsnr. der de ulike tiltakene er gjennomført
  • Behandlet areal fordelt på tiltak
  • Bonitet på behandlet areal (Bonitetsklasser: 8 og lavere, 11-14, 17-20, 23 og oppover)
  • Høyde over havet på de ulike arealene (nærmeste 100 m)

Landbrukskontoret er pålagt å føre kontroll med bruk av tilskuddsmidler og skogfond, jfr. Forskrift om skogfond § 17, samt Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 12. Stikkontroll av minimum 10 % av oppdragene må påregnes.

Kontaktperson: Thor Gunnar Lie

Publisert
02.06.2014
Sist endret
03.06.2014

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk