Gå til innhold Gå til søk

Vanskelige innhøstingsforhold og store nedbørsmengder

De store nedbørsmengdene over lang tid har ødelagt mye av avlingene og gjør det fremdeles svært vanskelig å høste det som fortsatt står ute. For mange bønder kan det bli aktuelt å søke om erstatning for klimabetinget avlingssvikt.

En god del korn står ennå ute. Det gjør også poteter og grønnsaker og den vannmetta jorda mange steder kan gjøre stor skade allerede før høsting. Grovfórprodusenter vurderer om de skal ut på å prøve å redde mer.

Vi ser mye dype hjulspor og kjøreskader etter tresking og slått. I denne situasjonen må man vurderer hvorvidt forholdene er forsvarlige for å kjøre ut på jordet. Risikoen for at det vil medføre store skader på jordstruktur, grøfter, maskiner og gjenlegg er stor under slike forhold. Og ikke minst er risikoen for egen sikkerhet viktig å vurdere med tanke på fare for å skli og å velte.

Dessverre ser det ut til at mange produsenter får reduserte avlinger og dårlig kvalitet på høstet avlinger i år. Det kan bli aktuelt for mange bønder å søke erstatning for klimabetinget avlingssvikt. I ordningen regnes det ut fra tapt avling i kilo, sett i forhold til normalavlingen på foretaket for vekstgruppen. Kun i vekstgruppe frukt og bær kan tap som følge av klimabetinget redusert kvalitet tilgodeses i erstatningsberegningene. Erstatningen gjelder for skade i avling på rot (på jordet), ikke tap ved tørking og lagring. Egenandelen/egenrisiko er 30 %, så erstatningen dekker kanskje ikke mer enn driftsutgiftene i mange produksjoner. Erstatningen kan likevel redde noen fra økonomisk katastrofe.

Det er derfor viktig at bøndene i en travel tid passer på å gjøre det som kreves for å få erstatning:
- Meld fra til landbrukskontoret i kommunen så tidlig som mulig når det kan bli aktuelt med erstatning. Kommunen får da mulighet til å komme på befaring og vurdere skaden
- Ta gjerne foto av skadene. Det kan bli viktig dokumentasjon i saksbehandlingen.
- Søknadsskjema kan hentes fra Statens landbruksforvaltning (SLF) sin hjemmeside, der finner dere også god informasjon om erstatningsordningene. Dere kan også få søknadsskjema fra landbrukskontoret i kommunen. Vi anbefaler å søke elektronisk slik mange allerede gjør for produksjonstilskudd (Altinn).
- Søknadsfrist 31. oktober. Denne søknadsfristen er absolutt. SLF gir bare unntaksvis dispensasjon fra fristen (ved sykdom). Hvis dere er i tvil om dere skal søke, så vil vi anbefale dere å søke. Etter fristen vil det være for seint.

Så mye som mulig av avlingen skal reddes i følge regelverket, ellers kan erstatningen avkortes helt eller delvis. Noen arealer/vekster kan imidlertid være så skadd eller det medfører så stor risiko for egen sikkerhet eller skade på jorda at det kan være aktuelt å vurdere å la være å høste. Det blir da viktig for videre saksbehandling av søknaden å ha et dokumentert og faglig grunnlag for beslutningen. Ta kontakt med kommune og gjerne landbruksrådgivning eller lignende.

Publisert
21.09.2011
Sist endret
23.09.2011

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk