Gå til innhold Gå til søk

Våren kommer – brunskogsnegler i anmarsj!

Når vårsola kommer begynner også brunskogsneglene å røre på seg. Og allerede fra midten av april kan sneglene være på farten. Med sin store formeringsevne er det viktig at sneglene bekjempes tidlig, før eggene legges!

De siste årene er det rapportert om store mengder brunskogsnegl mange steder i landet, også i Ringerike og Hole. Dette er i seg selv svært bekymringsfullt, men det som er virkelig skremmende er sneglenes utrolige formeringsevne. Så langt er brunskogsneglene ingen stor økonomisk trussel i hagebruket, men først og fremst et ekkelt kryp som gjør en del skade på prydplantene i hagen, og forringer livskvaliteten for folk der den etablerer seg.

Sprer seg «fort»
Uten en aktiv bekjempelse fra hver enkelt av oss i vårt eget nærmiljø, kan vi fort komme i en fortvilet situasjon hvor vi nærmest «vasser» i snegler i egen hage. Brunskogsneglene overvintrer i komposthauger/jordhuler, under steiner eller andre steder hvor det er ly for den verste vinterkulda.

De begynner å røre på seg når vårsola varmer, og er gjerne på farten fra midt i april. Sneglene overvintrer for det meste som små individer, men rekker å bli kjønnsmodne i løpet av sommeren og legge opptil 400 egg i august/september før de dør. Noen eksemplarer har imidlertid rukket å bli store før overvintring, og kan legge egg mye tidligere på sommeren. Det er derfor svært viktig å starte bekjempelsen tidlig, før eggene legges.

Gå sammen om bekjempelse
Begynn bekjempelsen med en gang du oppdager brunskogsnegl i nærmiljøet ditt. Bekjempelse av sneglene er et typisk lagarbeid, som alle beboerne i et aktuelt område må være med på. Snakk sammen – og avtal tiltak, både avliving av snegler og opprydding i sannsynlige gjemmesteder/yngleplasser.

Råd om bekjempelse og forebyggende tiltak finner du hos:
Ørland kommune
Bioforsk

Mange kjente forekomster på Ringerike
Vi fikk en rekke meldinger om brunskogsnegl i fjor, bl.a. fra Sundvollen, Vik, Løkenmoen, Steinsåsen, Hundstad/Fjell, Gomnes/Onsaker og Utstanda i Hole, og fra Benterud/Eikli, Storløkka/Rabba, Heradsbygda, Ringåsen og Tyristrand i Ringerike.

Grunneier har ansvaret for bekjempelse på egen eiendom
Brunskogsnegl er en svartelistet art i Norge, og rangert på «topp 10 lista» over de mest uønska artene. Bekjempelse er imidlertid ingen prioritert oppgave, verken for Fylkesmannen eller Mattilsynet. Det blir derfor hver enkelt grunneiers ansvar å foreta bekjempelse av brunskogsnegl, enten det er villaeiere, borettslag, næringseiendommer, gårdbrukere eller andre.

Ringerike og Hole kommuner har det samme ansvaret for bekjempelse av brunskogsnegl på sine arealer som andre grunneiere i kommunen. Dersom du kjenner til kommunale arealer med forekomst av brunskogsnegl er det derfor fint om du gir en tilbakemelding om dette til en av kontaktpersonene under

Råd og veiledning
Kommunene vil bistå med råd og veiledning til de som ønsker dette. Aktuelle personer i den sammenheng er:

Ringerike
Åge Geir Hanssen, tlf. 32 11 75 70, aage.geir.hanssen@ringerike.kommune.no  
Astrid Ehrlinger, tlf. 970 96 345, astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no  

Hole
Heming Herdlevær, tlf. 32 16 11 63, heming.herdlever@hole.kommune.no

Publisert
20.03.2013
Sist endret
26.03.2013

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk