Gå til innhold Gå til søk

Skogbruk

Tilskudd til skogbrukstiltak
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler) skal stimulere til økt verdiskaping, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. NMSK-midler gis til en rekke tiltak; blant annet skogsveier, skogkultur, miljøtiltak og skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Les mer om tilskudd og gjeldende satser. 

Skogfond
Skogfond er en pliktig avsetning der hensikten er å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk på eiendommen. For alt omsatt virke på eiendommen skal 4-40 % av bruttoverdien avsettes til skogfond. Skogfondet skal nyttes til langsiktige investeringer samt å sikre miljøverdier, i den skog virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har. Les mer om skogfond

Skogsbilveier
Kommunen tilrettelegger, mottar og behandler søknader om opprusting og nyanlegg av skogsbilveier. Vi kan også bistå ved planlegging og veiledning for spørsmål knyttet til skogsbilveien. Søknad kan sendes inn forløpende, eventuelle frister vil bli kunngjort det aktuelle år. Les mer om skogsbilveier

Skogbruk, kortere kurs
Se oversikt over kurs på Skogbrukets kursinstitutt.

Bestilling av skogplanter
Planting regnes om et investeringstiltak i skogbruket og det kan nyttes midler i skogfondet, med skattefordel. Frist for bestilling av vårplanter er 1. mars. 

Skogsprøyting
Det skal søkes kommunen om spredning av plantevernmidler i skog (bekjempelse av uønsket vegetasjon,  sopp og skadedyr på stående skog). Søknad om spredning av sprøytemidler i skog sendes kommunen, innen 25. september året før sprøyting. Skjema for søknad om skogsprøyting.

Publisert
27.11.2007
Sist endret
07.06.2018

Les mer

Kontaktpersoner

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-postsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk