Gå til innhold Gå til søk

Skogfond

Skogfond er en pliktig avsetning der hensikten er å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk på eiendommen. For alt omsatt virke på eiendommen skal 4-40 % av bruttoverdien avsettes til skogfond. Skogfondet skal nyttes til langsiktige investeringer samt å sikre miljøverdier, i den skog virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har. Les mer om skogfond hos Landbruksdirektoratet. 

Ekstra innbetaling av skogfond                                                                                                                                           Frist for ekstra innbetaling av skogfond er 6. februar påfølgende år.


Innsending av refusjonskrav fra skogfondet
Frist for innsending av krav om utbetaling/ refusjon fra skogfond er
15. november. OBS! Fristen gjelder særlig dersom tilskudd skal kunne utbetales.

Det er viktig at innsender gir tilstrekkelige opplysninger. For arealtiltak (f. eks. ungskogpleie eller planting) behøver vi følgende informasjon:

 - bestandsnummer
 - høyde over havet (nærmeste 100 meter)
 - bonitet
 - areal
 - arbeidskraft (egen innsats eller innleid)

Ved innsending er det viktig at vi får opplysninger om ønsket beløp skal refunderes til skogeier eller utbetales til fakturautsteder, og om beløpet er med eller uten merverdiavgift. 

Innsendinger med mangelfulle opplysninger sendes i retur. 


Ta kontakt med oss på landbrukskontoret hvis du har noen spørsmål om skogfond. 

Tømmer

Publisert
14.12.2007
Sist endret
16.04.2015

Les mer

Kontaktpersoner

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-postsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk