Gå til innhold Gå til søk

Tilskudd til skogbrukstiltak

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler) skal stimulere til økt verdiskaping, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. 

NMSK-midler gis til en rekke tiltak; blant annet skogsveier, skogkultur, miljøtiltak, skogbruksplanlegging med miljøregistrering. 

Tilskuddsatser for 2015:
Ungskogpleie: 35 %

Markberedning 35 %


Tynningstilskudd: 25 kr/m3 for gran-/furuslip og bjørk. Tilskuddet gjelder førstegangstynning, og gis så langt beholdningen rekker.

Skogsveier: Det gis tilskudd til nybygging og ombygging/opprusting av skogsbilveier. Tilskuddssats er inntil 40 % av skogandelen i veien, og bruer gis inntil 50 % av skogandelen i veien.  Retningslinjer for prioritering av veitilskudd finner du her


Se søknadsskjemaer her.

Les mer om tilskudd i skogbruket hos Landbruksdirektoratet.

Hvis du har noen spørsmål ta kontakt med oss på landbrukskontoret. 

Publisert
19.03.2015
Sist endret
16.04.2015

Kontaktpersoner

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-postsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk