Gå til innhold Gå til søk

Vilt

Viltnemnda administrerer storviltjakta, unntatt jakt på gaupe som reguleres ved årlige tildelinger fra den regionale rovviltnemnda. Småviltjakt er jakt på alt vilt som ikke regnes som storvilt, og administreres av lokale lag og foreninger.

Storviltjakt i Ringerike betyr jakt på elg, hjort, rådyr og gaupe, i spesielle tilfelle bjørn. For å jakte storvilt må jegerne ha godkjent skyteprøve, ettersøkshund og fellingstillatelse.   Småviltjakt er jakt på alt vilt som ikke regnes som storvilt, slik som f.eks hare, rev og rype. 

Fellingstillatelse, fellingsrapport og fellingsavgift
Fellingstillatelse for jakt på elg, hjort og rådyr gis av Ringerike kommune. Fellingstillatelse spesifiserer hvilke dyr (art, hvor mange og hvilket kjønn) som kan skytes i et gitt område. Les mer

Skadet vilt /vilt som gjør skade
Observasjoner av syke, skadede eller døde dyr meldes til Viltnemnda på vakttelefon 950 91 801, eller til landbruksavdelingen i kommunen:  Richard Baksvær,  leder i viltnemnda tlf. 975 55 032 eller Eiliv Kornkveen, tlf 409 17 847   (i kontortiden).

Påkjørt vilt / fallvilt
Kontakt politiet på telefon 02800. Oppsporing og om nødvendig avliving av skadet vilt foretas av Viltnemnda.

Viltfondet
Kan yte tilskudd til viltstell-tiltak, primært med tanke på elg og hjort, men også aktuelt for andre arter. Søknad sendes Ringerike viltnemnd.  Søknadsfrist 1. mai og 1. november.

Skadefelling
Naturmangfoldloven og viltloven ved forskrift om skadegjørende vilt gir kommunen tilgang til å gi skadefellingstillatelse etter søknad. Visse vilkår må være oppfylt før en eventuell skadefellingstillatelse gis. Alle søknader om skadefellingstillatelse behandles av Viltnemnda i Ringerike. Mer informasjon om hva en søknad må inneholde finnes her.

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen
Kommunen har vedtatte mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike i perioden 2018-2022. Mål og retningslinjer finnes her.

Publisert
27.11.2007
Sist endret
07.05.2018

Les mer

Kontaktperson

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-postsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk