Gå til innhold Gå til søk

Vilt

Viltnemnda administrerer storviltjakta, unntatt jakt på gaupe som reguleres ved årlige tildelinger fra den regionale rovviltnemnda. Småviltjakt er jakt på alt vilt som ikke regnes som storvilt, og administreres av lokale lag og foreninger.

Storviltjakt i Ringerike betyr jakt på elg, hjort, rådyr og gaupe, i spesielle tilfelle bjørn. For å jakte storvilt må jegerne ha godkjent skyteprøve, ettersøkshund og fellingstillatelse.   Småviltjakt er jakt på alt vilt som ikke regnes som storvilt, slik som f.eks hare, rev og rype. 

Fellingstillatelse, fellingsrapport og fellingsavgift
Fellingstillatelse for jakt på elg, hjort og rådyr gis av Ringerike kommune. Fellingstillatelse spesifiserer hvilke dyr (art, hvor mange og hvilket kjønn) som kan skytes i et gitt område. Les mer

Skadet vilt /vilt som gjør skade
Observasjoner av syke, skadede eller døde dyr meldes til Viltnemnda på vakttelefon 950 91 801, eller til landbruksavdelingen i kommunen:  Rune Thorsen,  leder i viltnemnda tlf. 905 77 811 eller Eiliv Kornkveen, tlf 32 11 75 64 / 409 17 847 (i kontortiden).

Påkjørt vilt / fallvilt
Kontakt politiet på telefon 02800. Oppsporing og om nødvendig avliving av skadet vilt foretas av Viltnemnda.

Viltfondet
Kan yte tilskudd til viltstell-tiltak, primært med tanke på elg og hjort, men også aktuelt for andre arter. Søknad sendes Ringerike viltnemnd.  Søknadsfrist 1. mai og 1. november.

Publisert
27.11.2007
Sist endret
09.02.2015

Les mer

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 32 11 75 64
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 32 11 75 61
e-post


Ingeborg Løken
tlf: 32 11 75 36
mob: 409 17 839
e-post


Thor Gunnar Lie
tlf: 32 11 75 62
e-post


Åge Geir Hanssen
tlf: 32 11 75 70
e-post

Lisa Helgesson
mob: 409 17 817 
e-post

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune In English    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Webansvarlig: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk