Gå til innhold Gå til søk

Om landbruket i Ringerike

Ringerike har et totalareal på 1 550 km², hvorav 83 pst. nyttes til landbruksformål, fordelt på 76 km² jord og 1 200 km² skog.

Landbrukskontoret arbeider interkommunalt og løser landbruksoppgavene for både Ringerike og Hole kommuner. Våre arbeidsoppgaver er innen:

  • forvaltning av skogloven, jordloven, konsesjonsloven og andre lover og forskrifter i og i tilknytning til landbruket
  • tilskuddsforvaltning og ulike planleggingsoppdrag i jordbruk og skogbruk
  • næringsutvikling (kommunen er førstelinjetjeneste for midler forvaltet av Innovasjon Norge)
  • utviklingsarbeid innen landbruket og tilleggsnæringer
  • naturforvaltning og miljøarbeid

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole yter tjenester over et område med gode naturgitte betingelser for jordbruk, og i et aktivt skogbruksmiljø. I tillegg til de generelle forvaltningsoppgavene innen landbruket, arbeides det også med næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk og i tilleggsnæringer.

Landbrukskontoret er organisert som en del av Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune, og vi holder til i  Storgata 13.

Det er utarbeidet en landbruksplan som angir mål og strategier for utviklingen av landbruket i Ringeriksregionen. Les "Landbruksplan for Ringerike kommune"

Publisert
27.11.2007
Sist endret
03.02.2016

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Landbruksinformasjon finner du på www.ringerike.kommune.no/landbruk

                                 
Google
Tilpasset søk