Gå til innhold Gå til søk

Om landbruket i Ringerike

Ringerike har et totalareal på 1 550 km², hvorav 83 pst. nyttes til landbruksformål, fordelt på 76 km² jord og 1 200 km² skog.

Landbrukskontoret arbeider interkommunalt og løser landbruksoppgavene for både Ringerike og Hole kommuner. Våre arbeidsoppgaver er innen:

  • forvaltning av skogloven, jordloven, konsesjonsloven og andre lover og forskrifter i og i tilknytning til landbruket
  • tilskuddsforvaltning og ulike planleggingsoppdrag i jordbruk og skogbruk
  • næringsutvikling (kommunen er førstelinjetjeneste for midler forvaltet av Innovasjon Norge)
  • utviklingsarbeid innen landbruket og tilleggsnæringer
  • naturforvaltning og miljøarbeid

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole yter tjenester over et område med gode naturgitte betingelser for jordbruk, og i et aktivt skogbruksmiljø. I tillegg til de generelle forvaltningsoppgavene innen landbruket, arbeides det også med næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk og i tilleggsnæringer.

Landbrukskontoret er organisert som en del av Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune, og vi holder til i  Storgata 13.

Det er utarbeidet en landbruksplan som angir mål og strategier for utviklingen av landbruket i Ringeriksregionen. Les "Landbruksplan for Ringerike kommune"

Publisert
27.11.2007
Sist endret
03.02.2016

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Landbruksinformasjon finner du på www.ringerike.kommune.no/landbruk

                                 
Google
Tilpasset søk