Klageadgang - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Klageadgang

Tillatelser etter både forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven er enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og kan derfor påklages.

Forvaltningsloven kapittel 6 regulerer mulighetene for å klage på vedtak fattet av kommunen.

Parter som kan klage på vedtaket er: Søker, berørte naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

En klage rettes til Ringerike kommune. Den må leveres innen 3 uker etter vedtaket er mottatt. Stiles klagen så sent at det er uklart om klagefristen er oversittet, ber vi om at det oppgis når vedtaksbrevet ble mottatt.

 

Publisert
18.08.2011
Sist endret
07.07.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

 

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Telefon: 970 96 345

  

Rådgiver private avløpsanlegg:
Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Telefon: 409 19 777send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk