Gå til innhold Gå til søk

Høring - Endring av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg

Forslag til endring av to lokale forskrifter om mindre avløpsanlegg sendes nå på høring.Bakgrunnen for endringen er å få et mer oppdatert og tydelig regelverk på området. Endringene som foreslås er mindre justeringer.

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok 7.11.2016 å sende forslag til følgende to forskrifter ut på høring:
1) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune
2) Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune

De praktiske og økonomiske konsekvensene av endringsforslagene er vurdert til å være små.

De viktigste innholdsmessige endringene som foreslås er tydeliggjøring av krav til rensing av tarmbakterier, årlig tømming av tette tanker og minirenseanlegg og krav til jevnlig tømming av olje- og fettutskillere.

Eventuelle kommentarer/innspill skal sendes skriftlig innen mandag 2.januar 2017 til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, postboks 123 sentrum 3502 Hønefoss.

 

Aktuelle dokumenter:

Høringsbrev

Saksprotokoll fra HMA-møte 7.11.2016

Saksframlegg til HMA-møte 7.11.2016

Forskrift om endring av forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune

Forskrift om endring av Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune

Publisert
10.11.2016
Sist endret
11.11.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

 

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Telefon: 970 96 345

  

Rådgiver private avløpsanlegg:
Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Telefon: 409 19 777send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk