Gå til innhold Gå til søk

Vanlige spørsmål

 

- Må jeg søke om utslippstillatelse for å sette ned tett tank?                                                                                      
Svar: Ja.
Tett tank er en oppsamlingstank for toalettavløp som må tømmes og kjøres til renseanlegg. Det dreier seg dermed om et utslipp og en kilde til risiko for forurensning på lik linje som andre utslipp.

 

- Kan jeg bruke minirenseanlegg på hytte?                                                    
Svar: Nei, ikke i Ringerike kommune.
Det er pr idag ingen leverandører for minirenseanlegg som har kunnet fremlegge god nok dokumentasjon for at anleggene fungerer ved uregelmessig bruk. Ringerike kommune følger Bioforsk sine anbefalinger og tillater derfor i utganspunktet ikke minirensenalegg på hytte. Dette er også hjemlet i vår lokale forskrift.

 

- Jeg skal i gang med å søke om utslippstillatelse. Hvordan kommer jeg i kontakt med foretak som har tilstrekkelig kompetanse?
Svar: Ringerike kommune har utarbeidet en liste over bedrifter i distriktet som vurderes å ha god nok kompetanse på fagfeltet og som har blitt godkjent i kommunen tidligere. Les mer og klikk deg inn på listen her.

 

- Hvem kan jeg kontakte ang faktura for slamtømming?                              
Svar: Gjelder det spørsmål om satser, beløp, utsetting av betalingsfrist ol, kontakt avgiftskontoret.

Avgiftkontoret kan kontaktes på mail: avgiftskontoret@ringerike.kommune.no, på tlf. 32 11 74 00 eller bruk kontaktskjema.

Gjelder det spørsmål om selve tømmingen kontakt Ringerike Septiksevice AS

 

- Jeg vil oppgradere eksisterende anlegg. F eks. grave nye infiltrasjonsgrøfter. Må jeg søke om dette?                                                            
Svar:
Ved større inngrep skal det alltid søkes om utslippstillatelse.

Dersom det bare skal skiftes ut en komponent, f.eks en større kum eller nye grøfter, men plasseringen er den samme, og anlegget har godkjent utslippstillatelse, kan det søkes om en mindre endring av utslippstillatelsen.

Hvis oppgradering ikke forandrer de tekniske dataene på anlegget eller plassering, behøver man ikke søke. Eks: utskifting av gammel slamavskiller til ny slamavskiller med samme størrelse, montering av dykker, nytt lokk osv.

 

- Hvordan velger jeg riktig avløpsanlegg?

Det må alltid gjøres en prosjektering for å finne ut hvilket anlegg som passer best på eiendommen din ut fra  grunnforhold, eiendomsgrenser, vannforbruk, kostnader osv. Ta kontakt med kompetente fagfolk, som kan prosjektere for deg. Se kommunens liste over godkjente firmaer:  

 

 - Hvor mye koster det å etablere og drifte ulike typer avløpsanlegg?

For infomrasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnadsvurderinger vises vi til Nibio (tidligere Bioforsk) sine sider om dette. Se PDF-dokument "Se detaljerte anleggs- og driftskostnader for ulike anlegg" nederst på siden.

 

- Hvor lang tid bruker kommunen på å behandle en søknad om utslippstillatelse?

Saksbehandlingsfristen hos kommunen er seks uker. Ved søknad om dispensasjon er fristen 12 uker, og fristen løper ikke dersom søknaden er til behandling hos regionale myndigheter.

Per tiden bruker vi bare ca 1-2 uker på å behandle en søknad.

 

 

 

Publisert
11.02.2011
Sist endret
07.07.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

 

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Telefon: 970 96 345

  

Rådgiver private avløpsanlegg:
Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Telefon: 409 19 777send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk