Gå til innhold Gå til søk

Tette tanker

En tett tanker er en oppsamlingstank for toalettavløp, der slammet tømmes og kjøres til renseanlegg for videre behandling.  

Tette tannker omfattes av søknadsplikten og kan ikke etableres uten gyldig tillatelse.

I Ringerike kommune aksepteres tette tanker bare for svartvann (toalettavløp) og må kombineres med en løsning for gråvann (annet avløpsvann)

Ulemper med tett tank:

  • Medfører økt tungtransport i naturskjønne omgivelser og på, til dells, dårlige veier
  • Medfører økt transport i en tid der lavere biltrafikk er et stort satsningsområde
  • Lekkasjer i tanken betyr en stor forurensning. Erfaringer fra andre kommuner viser at dette er en aktuell problemstilling 
  • Tanken må tømmes regelmessig og det oppstår løpende kostnader

Fordeler med tett tank:

  • Pr idag eneste avløpsløsning for svartvann som tilfredsstiller krav i områder med lite infiltrasjonsevne i bakken, lite løsmasser eller følsomme resipienter 

I utgangspunktet anbefaler vi ikke tett tank for svartvann som løsning i helårsbolig. Tette tanker blir bare godkjent hvis ingen andre løsninger er hensiktsmessige.

Publisert
10.02.2011
Sist endret
05.06.2013

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

 

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Telefon: 970 96 345

  

Rådgiver private avløpsanlegg:
Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Telefon: 409 19 777send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk