Hvordan søker jeg: punkt for punkt - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Hvordan søker jeg: punkt for punkt

En enkel kokeoppskrift på hvordan man søker om utslippstillatelse

Du som privatperson kan ikke selv søke om utslippstillatelse. En ansvarlig søker skal inneha funksjon som bindeledd mellom deg og kommunen. Ansvarlig søker må oppfylle kravene som er satt i plan- og bygningsloven.

Du som eier og bruker av anlegget vil i sammenheng med søknaden ha funksjonen som tiltakshaver. Her er en enkel liste som kan følges når du ønsker å legge inn vann/oppgradere anlegget ditt:

  • Finn ut om evtl begrensninger for utbygging på eiendommen din. I kommunens kartdatabase kan du finne kommuneplanen, reguleringsplaner, naturverdier og mye mer.
  • Gjør deg kjent med Ringerike kommunes lokale forskrift om avløpsvann fra mindre avløpsanlegg
  • Ta kontakt med en eller flere aktører som kan være ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Det lønner seg å samarbeide med noen som kan framvise kompetansebevis. Enten gjennom formell utdannelse eller gjennom tidligere prosjekter.
  • Ansvarlig prosjekterende skal prosjektere avløpsanlegg på bakgrunn av grunnundersøkelser og bakgrunnskunnskap om eiendommen. Prosjekteringen må være gjennomført før søknaden innsendes.
  • Anvarlig søker sender utslippssøknad med alle nødvendige vedlegg til kommunen. Husk underskrifter!
  • All kommunikasjon med kommunen fra nå av skal i utgangspunktet skje gjennom ansvarlig søker.

Hvis du ikke får noe tilbakemelding fra oss i løpet av 3 uker, ta gjenre kontakt og sjekk opp om saken har kommet frem. Ved uklarheter eller spørsmål ta gjerne kontakt!

Publisert
07.12.2010
Sist endret
04.02.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

 

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Telefon: 970 96 345

  

Rådgiver private avløpsanlegg:
Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Telefon: 409 19 777send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk