Gå til innhold Gå til søk

Nøytrale fagkyndige

For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjonen for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige.

En nøytral fagkyndig er et nøytralt uavhengig firma med tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk fagkompetanse. Bakgrunnen for dette kravet er at det prosjekterende foretaket skal ha fokus på etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om et foretak kan betegnes som nøytral fagkyndig. Ringerike kommune har utarbeidet en liste over bedrifter som vurderes å ha god nok kompetanse på fagfeltet og som har blitt godkjent i kommunen tidligere.

Listen er ikke uttømmende. Ønsker du å benytte deg av andre firmaer enn de som står her, må dokumentasjon på kompetanse sendes inn sammen med søknaden. Dersom du jobber i et firma som driver med prosjektering av avløpsanlegg og mener dere bør stå på listen, vennligst ta kontakt med oss.

Listen finner du her

Publisert
20.03.2014
Sist endret
28.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

 

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Telefon: 970 96 345

  

Rådgiver private avløpsanlegg:
Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Telefon: 409 19 777send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk