Gå til innhold Gå til søk

Sjekkliste for utslippssøknader

Sjekkliste for utslippssøknader

I utgangspunktet skal utslippssøknaden inneholde all informasjon som kan enklegjøre saksbehandling og dokumentrer jobben som ligger bak prosjekteringen. HUSK: Saksbehandler kjenner ikke deg som aktør, eiendommen eller eier. Det er din oppgave å framskaffe all informasjon slik at saksbehandler kan danne seg et bilde av situasjonen.

 • Søknad om utslippstillatelse

Søknader skal være utfylt og underskrevet.

 • Nabovarsel

svarfrist 4 uker. Siden 1. juli 2010 behøver ikke gjenpart av nabovarsel sendes inn til kommunen lenger. Denne må likevel være tilgjengelig, i tilfelle dokumenttilsyn. Kvittering for nabovarsel må fortsatt sendes inn sammen med søknad.

 • Situasjonskart

skal vise faktisk plassering av anlegget. Situasjonskartet gir saksbehandler muligheten til å bedømme brukerinteresser (badevann, drikkevann og lignende) og risiko for forurensning av disse. Disse brukerinteresser skal være avmerket i kartet. Alle drikkevannskilder innenfor 100 m skal være avmerket.

 • Informasjon om anlegget.

Dvs type anlegg, merke, størrelse, dimensjonering, antall spredegrøfter, lengde på disse, evtl samlet infiltrasjonsareal. Tverrsnitt eller forklaring på oppbygging av infiltrasjons/spredegrøfter. Dimensjonering skal være etter maksimal bruk. På hytter skal avløpsanlegg dimensjoneres for 2 hytter hvis hytta overstiger 4 soverom.

 • ·Informasjon om kvalifikasjoner av prosjekterende og utførende foretak

Alle foretak som ønsker å være prosjekterende eller/og utførende på utslippssaker oppfordres til å sende kvalifikasjonsbevis UAVHENGIG av konkrete saker. Disse dokumentene vil da være tilgjengelig for saksbehandler på framtidige saker og dermed enkeltgjøre saksbehandlingen.

 • Evtl dispensasjonssøknad

Søknader skal være utfylt og underskrevet.

 • Erklære ansvasrett

Erklæring av ansvarsrett (SØK,PRO, UTF) skal sendes inn før arbeidet innenfor ansvarsområdet kan igangsettes.  

Kommunen kan føre tilsyn med at den som erklærer ansvarsrett har nødvendig kompetanse.

Kommunen kan kreve at UTF blir kontrollert av uavhengig instans eller PRO.

 • Resultater av evtl jordprøver og vannprøver

Når den valgte løsningen ikke er infiltrasjonsanlegg skal det gjøres rede for hvorfor.

 • Henvisning til hydrogeologisk undersøkelse der en slik foreligger
 • Følgebrev/utfyllende informasjon:

Informasjon som ikke går fram av noe av det andre som er relevant, andre vurderte løsninger, grunner for dispensasjon, kontakt med naboer, evtl bilder, kart, info om tidligere kontakt med kommunen i denne saken etc.

 • Tette tanker:

Bekreftelse fra godkjent tømmefirma om at plasseringen er tilgjengelig for tømming med tankbil.

 • Utkast til drifts- og serviceavtale for alle anlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg, tette tanker og sandfilter.

MERK: I utgangspunktet blir minirenseanlegg ikke godkjent som renseløsning for fritidsbebyggelse!

Alle anlegg må følge krav satt i ”Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune”, FOR 2009-06-25 nr 1048

I områder der flere hytteeiere har ønske om å etablere utslipp, er det anbefalt å legge en hydrogeologisk undersøkelse av området til grunn for plassering av avløpsanlegg og drikkevannsbrønner. En hydrogeologisk undersøkelse innbefatter vurdering av fall- og trykkforhold i fjellet. Dette vil minske risikoen for forurensning av brønner og grunn.

 

Publisert
05.06.2013
Sist endret
04.02.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

 

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Telefon: 970 96 345

  

Rådgiver private avløpsanlegg:
Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Telefon: 409 19 777send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk