Gå til innhold Gå til søk

Tilsyn på private avløpsanlegg

Tilsyn på private avløpsanlegg er et viktig ledd i arbeidet med å få god vannkvalitet i hele kommunen. Fra og med 2016 er tilsynet lagt om til å bli utført hovedsakelig av slamtømmer i forbindelse med ordinære tømminger.

 

Hvorfor tilsyn på private avløpsanlegg?

Tilsyn med mindre avløpsanlegg er viktig arbeid for å oppnå god vannkvalitet i kommunen, det vil si at vannet egner seg for bading, fisking, drikkevann m.m. Gjennom arbeidet med EUs vanndirektiv har fokuset på opprydding i avløp i spredt bebyggelse i hele Europa økt. Generelt er det mange gamle anlegg som ikke renser godt nok og som forurenser vannet. Kommunestyret i Ringerike vedtok i 2011 en strategi for opprydding i spredt avløp. Målet er at alle boliger og fritidsboliger på sikt skal ha en avløpssituasjon i tråd med gjeldende forskrifter og rensekrav.

 

Hvordan blir tilsynet utført?

Fra 2012 og frem til i dag har tilsynet blitt gjennomført av kommunens ansatte. Fra og med 2016 vil Ringerike Septikservice føre tilsyn på anleggene ved hver ordinære tømming. En viktig fordel er at dette tilsynet blir utført når kummen er tom. Tilsynet blir også mer effektivt og billigere fordi det sjekkes mens slamtømmer allerede er på stedet. Ringerike Septikservice sender befaringsrapporter til kommunen, som vurderer tilstanden av anlegget, og sender tilbakemelding til anleggseiere dersom anlegget må oppgraderes.

 

Lovverk:

Forurensningsloven

Forurensingsforskriften

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike

Lokal forkrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av avløpsvann, Ringerike

Lokal forskrift om tømming av slammavskillere og tette tanker, Ringerike

Vannforskriften

Publisert
13.10.2011
Sist endret
08.07.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

 

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Telefon: 970 96 345

  

Rådgiver private avløpsanlegg:
Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Telefon: 409 19 777send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk