Algeprøver i Steinsfjorden - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Algeprøver i Steinsfjorden

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) har tatt årlige algeprøver av Steinsfjorden på oppdrag fra Hole og Ringerike kommuner siden 1997.

Prøvene har særlig fokusert på forekomsten av giftproduserende blågrønnalger og konsentrasjon av giftstoffer  i innsjøen. Den største slekten av cyanobakterier har vært Planktothrix og det viktigste toksinet har vært microcystin.

Publisert
01.07.2015
Sist endret
27.06.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk