Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 15.6.2015

Badevannsprøver fra Steinsfjorden 15.06.2015

NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 15.06.2015. Niva har sett på prøvene i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger) og prøvene har blitt analysert for cyanobakterietoksiner av typen microcystin.

Det var endel cyanobakterier som tilhører slekten Planktothrix i prøvene fra Slettøya, Høyenhall og Grantopp nå. I prøven fra Rørvik var det relativt lite Planktothrix. Det pleier å være årlig forekomst av denne slekten av cyanobakterier i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren.

Resultater av microcystin-analysen:
Slettøya:         3,2 µg microcystin/L
Høyenhall:        1,4 microcystin/L
Grantopp:         6,9 microcystin/L
Rørvik:                 0,4 microcystin/L
 
Microcystinkonsentrasjonenene er under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L.

NIVA vil ta prøver i Steinsfjorden i neste uke, og kommunene vil ta flere badevannsprøver etter dette.

Publisert
19.06.2015
Sist endret
01.07.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk