Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 28.5.2015

NIVA tok årets første prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden den 28. mai.

Prøveresultatene viser følgende:

Det var endel cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble målt 2,8 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp.

Ved 10-12 meters dyp var det endel Planktothrix, og microcystin-konsentrasjonen i en prøve fra 8-14 dyp var på 7,6 µg/L. Dette utgjør ingen fare for badende.

Det pleier å være årlig forekomst av denne slekten av cyanobakterier i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren.

Microcystinkonsentrasjonenene er godt under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L.

Les mer om vannpøver på http://www.niva.no

Publisert
09.06.2015
Sist endret
01.07.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk