Gå til innhold Gå til søk

Vannkvaliteten i Steinsfjorden var god i 2016

NIVA har vurdert at Steinsfjorden hadde god økologisk tilstand i 2016. Dette innebærer en forbedring av vannkvaliteten fra tidligere år. Gjennom sesongen ble det funnet lite giftproduserende blågrønnalger i Steinsfjorden.

I årets overvåkingsprosjekt ble det tatt prøver fra hovedstasjonen (innsjøens dypeste punkt) én gang hver måned, fra mai til oktober, mens badeplassene ble overvåket fra juni til august.

NIVAs totalvurdering for 2016 er at Steinsfjorden er i god økologisk tilstand i henhold til EUs vanndirektiv, og dermed oppnår miljømålet for 2016. Det ble kun funnet lave mengder av giftproduserende alger i vekstsesongen.

Ved badeplassene var det lave verdier av giftstoffer fra alger, og badevannet overholdt den anbefalte grensen for badevann satt av WHO.

Rapporten fra NIVA kan leses her.

Publisert
19.01.2017
Sist endret
26.06.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk