Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 11.8.2015

Badevannsprøvene viser at det nå er mindre giftstoffer fra alger enn i juli. Det er dermed fortsatt trygt å bade i Steinsfjorden.

Badevannsprøver
NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 11.08.2015. De har sett på prøvene i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger) og prøvene har blitt analysert for giftstoffer som blir produsert av blågrønnalger.

Det var nå kun små mengder av cyanobakterier som tilhører slekten Planktothrix i prøvene fra Steinsfjorden. I prøven fra Rørvik var det mindre Planktothrix enn i prøvene fra de tre andre badestedene. Det var mindre cyanobakterier enn i juli.

Resultater av microcystin-analysen:
Slettøya:         0,9 µg microcystin/L
Høyenhall:         0,7 µg microcystin/L
Grantopp:         0,4 µg microcystin/L
Rørvik:                 ikke påvist microcystin
 
Microcystinkonsentrasjonenene er godt under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L.


Publisert
19.08.2015
Sist endret
19.08.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk