Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 13.10.15

Mengden giftproduserende alger (Planktothrix) er stadig nedadgående.

 

NIVA tok prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden (dypeste punkt) 13.oktober.

De fant lave konsentrasjoner av giftproduserende alger (Planktothrix).  I en prøve fra 0-7 meter ble det målt 0,2 µg/l microcystin (algetoksin). Dette er under halvparten av det som ble målt på samme sted i september.

Ved 10-12 meters dyp var det også mindre Planktothrix enn tidligere i sommer, og microcystin-konsentrasjonen i en prøve fra 8-14 dyp var på 0,3 µg/L.

Konsentrasjonenene av algetoksin er godt under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg/L.

Dette var årets siste prøvetaking i innsjøovervåkingen av Steinsfjorden.

Publisert
04.11.2015
Sist endret
27.06.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk