Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 15.9.15

Det var lite giftproduserende blågrønnalger i prøvene fra hovedstasjonen i Steinsfjorden 15.september.

Det var lite cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i Steinfjorden. I en prøve fra 0-7 meter ble det målt 0,5 µg/l microcystin (algetoksin).

Ved 10-12 meters dyp var det også mindre Planktothrix enn tidligere i sommer, og microcystin-konsentrasjonen i en prøve fra 8-14 dyp var på 0,8 µg/L.

Det pleier å være årlig forekomst av denne slekten av cyanobakterier i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren.

Microcystinkonsentrasjonenene er godt under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L.Publisert
19.10.2015
Sist endret
27.06.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk