Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 17.8.2016

Vannprøver viser at det fortsatt er trygt å ta seg et bad i Steinsfjorden

 

NIVA har analysert vannprøver tatt 17.8.2016 fra badeplasssene ved Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik.

Det var lite blågrønnalger i de fleste prøvene:

Slettøya:         0,3 µg microcystin/L
Høyenhall:         0,6 µg microcystin/L
Grantopp:         0,5 µg microcystin/L
Rørvik:                 ikke påvist microcystin

Nivåene er godt under WHOs anbefalte grenseverdi for badevann (10 µg microcystin/L).

 

Prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden 15.8.2016:

Det var lite blågrønnalger i overflatevannet, og det ble målt 1,1 µg/l  i en prøve fra 0-7 meters dyp.  Ved 8-14 meters dyp ble det funnet noe mer (3,2 µg/l). 

Det er vanlig at det etablerer seg en populasjon med blågrønnalger slik som dette i løpet av s0mmeren i Steinsfjorden.

Publisert
26.08.2016
Sist endret
26.08.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk