Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 19.09.2017

Den siste prøvetakingen av vann i Steinsfjorden viser at det er lite blågrønnalger.

NIVA har tatt prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden 19. september.

Det ble funnet lite cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet, og det ble ikke påvist microcystin (algetoksin) prøven fra 0-7 meters dyp.

Det var også lite cyanobakterier nedover i vannsøylen, og det ble heller ikke påvist microcystin i prøven fra 8-14 dyp.

Det pleier å være årlig forekomst av denne slekten av cyanobakterier i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren. Dette er grunnen til at det tas prøver for analyse av cyanobakterietoksiner i Steinsfjorden.

Publisert
25.09.2017
Sist endret
25.09.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk