Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 21.7.15

Vannprøvene tatt i Steinsfjorden viser at det fortsatt er trygt å bade i fjorden.

NIVA tok vannprøver fra Steinsfjorden 21.juli.

Det var en del giftproduserende blågrønnalger i overflatevannet, og det ble målt 3,0 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp.

Ved 10-12 meters dyp var det nå mye mindre blågrønnalger enn tidligere i sommer, og microcystin-konsentrasjonen i en prøve fra 8-14 dyp var på 3,9 µg/L.

Alle prøvene viser at nivået av giftstoffer fortsatt ligger godt under WHOs anbefalte grenseverdien for badevann som er 10 µg microcystin/L. 

10.august vil det bli tatt nye prøver fra badestedene.

Publisert
29.07.2015
Sist endret
27.06.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk