Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 25. juni 2018

Det ble tatt vannprøver fra Steinsfjorden 25. juni. Prøvene viser at selv om det er en del blågrønnalger, så er konsentrasjonene av giftstoffer er så lav at det er trygt å bade i fjorden.

Badevannsprøver 

NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 25.06.2018.

Det var en del cyanobakterier  (blågrønnalger) som tilhører slektene Woronichinia  og  Planktothrix i de fleste prøvene fra Steinsfjorden:


Slettøya:           0,2 µg microcystin/L
Høyenhall:          0,3  µg microcystin/L
Grantopp:           0,7  µg microcystin/L
Rørvik:               ikke påvist microcystin

Den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon er 10 µg microcystin/L. Alle prøvene er godt under grensen. 

Konsentrasjonen av microcystin som nå er målt i Steinsfjorden er lav, men dersom det samles mye biomasse for eksempel inne ved land, kan toksinnivået i en slik tett ansamling med alger være mye høyere. 

Prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden i mai og juni

Det er en del cyanobakterier i slektene Planktothrix og Woronichinia i prøvene fra Steinsfjorden. I prøven fra 0-7 meter var det mest Woronichinia, mens det i prøven fra 8-14 meter var mest Planktothrix. Det pleier å være årlig forekomst av Planktothrix, som er en slekt av cyanobakterier, i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren. Dette er grunnen til at det tas prøver for analyse av cyanobakterietoksiner i Steinsfjorden.

28.05.2018

0-7 m: ikke påvist microcystin

8-14 m: 0,3 µg/l microcystin

18.06.2018

0-7 m. 0,3 µg/l microcystin

8-14 m: 1,4 µg/l microcystin

Publisert
28.06.2018
Sist endret
28.06.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk