Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 22.6.15

Det ble tatt vannprøver fra Steinsfjorden 22. og 23. juni. Prøvene viser at selv om det er en del blågrønnalger, så er konsentrasjonene av giftstoffer er så lav at det er helt trygt å bade i fjorden.

Badevannsprøver 

NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 22.06.2015.

Det var en del cyanobakterier  (blågrønnalger) som tilhører den giftproduserende slekten Planktothrix i de fleste prøvene fra Steinsfjorden:


Slettøya:             2,7  µg microcystin/L
Høyenhall:          3,6  µg microcystin/L
Grantopp:           1,2  µg microcystin/L
Rørvik:                0,7 µg microcystin/L 

Konsentrasjonene er godt under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L.

 

Prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden:
Det var endel cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble målt 4,4 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp.

Ved 10-12 meters dyp var det nå svært mye Planktothrix, og microcystin-konsentrasjonen i en prøve fra 8-14 dyp var på 30,3 µg/L. Dette utgjør ingen fare for badende.

Det pleier å være årlig forekomst av denne slekten av cyanobakterier i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren.

Det vil bli tatt nye badevannsprøver den 14. juli. Det er viktig å følge med på utviklingen i Steinsfjorden utover sommeren.

Publisert
01.07.2015
Sist endret
27.06.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk