Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 23.5.2016

NIVAs vannprøver fra 23.mai viser at det er trygt å bade i Steinsfjorden.

NIVA tok årets første prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden den 23. mai.

Det var noe cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble målt 0,6 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp.
Det var omtrent like mye cyanobakterier nedover i vannsøylen og microcystin-konsentrasjonen i en prøve fra 8-14 dyp var på 0,9 µg/L. Dette utgjør ingen fare for badende.

Det pleier å være årlig forekomst av denne slekten av cyanobakterier i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren.
Microcystinkonsentrasjonenene er godt under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L.

Les mer om vannkvalitet i Steinsfjorden i NIVAs overvåkingsrapport fra 2015.

Publisert
30.05.2016
Sist endret
30.05.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk