Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 22.08.2017

NIVA har analysert vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik. Prøvene er tatt 22.08.2017.

NIVA  har sett på prøvene i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger) og prøvene har blitt analysert for cyanobakterietoksiner av typen microcystin.

Det var relativt lite cyanobakterier i prøvene fra Steinsfjorden.

Resultater av microcystin-analysen:

Slettøya:              0,2 µg/l microcystin

Høyenhall:          0,3 µg/l microcystin

Grantopp:            ikke påvist microcystin

Rørvik:                  ikke påvist microcystin

Den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L.

NIVA har tatt prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden 15. august

Det var lite cyanobakterier i overflatevannet og det ble ikke påvist microcystin i prøver fra 0-7 m, I prøven fra 8-14 m ble det målt 0,4 µg/l microcystin og det var noe cyanobakterier ved 10-12 m dyp.

Det pleier å være årlig forekomst av Planktothrix, som er en slekt av cyanobakterier, i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren. Dette er grunnen til at det tas prøver for analyse av cyanobakterietoksiner i Steinsfjorden

Publisert
28.08.2017
Sist endret
28.08.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk