Gå til innhold Gå til søk

Badevannsprøver fra Steinsfjorden 6.6.2016

Badevannsprøvene inneholder noe blågrønnalger, men mengden er så liten at det fortsatt er trygt å bade i fjorden.

 

NIVA har analysert vannprøver tatt fra badeplasser ved Steinsfjorden 6.juni.

De fant en liten mengde blågrønnalger (Planktothrix) i prøvene til tre av badeplassene.

Her er mengden microcystin (giftstoff) funnet i de ulike prøvene:

Slettøya: 0,9 µg microcystin/L

Høyenhall: 0,6 µg microcystin/L

Grantopp: 0,2 µg microcystin/L

Rørvik: ikke påvist

 

Mengden giftstoff ligger godt under den anbefalte grenseverdien for badevann gitt av Verdens helseorganisasjon: 10 microcystin/L. Det er dermed fremdeles trygt å bade i fjorden.

 

Publisert
09.06.2016
Sist endret
09.06.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk