Gå til innhold Gå til søk

Badevannsprøver fra Steinsfjorden 25.7.2016

Badevannsprøvene inneholder lite blågrønnalger, så det er fortsatt helt trygt å bade i fjorden. Prøver tatt ved hovedstasjonen 18. juli er også godt under anbefalt grense.

NIVA har analysert vannprøver tatt fra badeplasser ved Steinsfjorden 25.juli.

De var lite blågrønnalger (Planktothrix) i de fleste prøvene fra badeplassene i Steinsfjorden. I prøven fra Rørvik er det mindre blågrønnalger enn i prøvene fraø de andre badelassene.

Her er mengden microcystin (giftstoff) funnet i de ulike prøvene:

  • Slettøya: 0,2 µg microcystin/L
  • Høyenhall: 0,2 µg microcystin/L
  • Grantopp: 0,2 µg microcystin/L
  • Rørvik: ikke påvist

Mengden giftstoff ligger godt under den anbefalte grenseverdien for badevann gitt av Verdens helseorganisasjon: 10 microcystin/L. Det er dermed fremdeles trygt å bade i fjorden.

NIVA tok prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden den 18. juli
Det var lite cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble målt 0,2 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp.

Ved 10-12 meters dyp var det noe Planktothrix, og microcystin-konsentrasjonen i en prøve fra 8-14 dyp var på 0,6 µg/L.

Det pleier å være årlig forekomst av denne slekten av cyanobakterier i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren. 

Publisert
29.07.2016
Sist endret
01.08.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk