Gå til innhold Gå til søk

Energi- og klimaplan

Ringerike kommune vedtok 2. desember 2010 en energi- og klimaplan som gir oversikt over dagens situasjon i kommunen i tillegg til å peke på mål vi ønsker å oppnå og tiltak som bidrar til å oppnå målene.

 

Her finner du energi- og klimaplanen

Visjon i henhold til energi- og klimaplan:

Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.

I energi- og klimaplanen er følgende mål skissert. På bakgrunn av disse er det foreslått tiltak som skal bidra til at målene oppnås.

 

Utfordringer

Hovedmål

Delmål og tidsperspektiv

Øke bruken av fornybar energi ved å fase ut oljefyring og direkte elektrisk oppvarming

 

Ta klimahensyn ved arealplanlegging for å minimere transportbehov og legge til rette for fornybar energiforsyning

 

Det skal stimuleres til økt bruk av alternative energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal fases ut

 

Klimautslipp fra transport skal reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra kjøretøyer.

Ny fornybar energi skal utgjøre 20 prosent av det stasjonære energiforbruket innen 2015 og 40 prosent innen 2020.

Utnytte rollen som pådriver og forbilde for å motivere Ringerikes innbyggere til egne klimatiltak

Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å bidra til økt kunnskap om energi og klima i Ringerike.

Det stasjonære energiforbruket skal reduseres med 10 prosent innen 2020, med 2006 som basisår.

 

Få bedre oversikt over energibruk i kommunale bygg og gjennomføre systematisk energioppfølging og tiltak for energiøkonomisering

 

Ha klimahensyn som vurderingskriterie i all kommunal drift og innkjøp

Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. Dette innebærer blant annet satsning på både effektiv energibruk og nye fornybare energikilder.

 

Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde på miljøvennlig energibruk. Innen 2020 skal kommunens egen virksomhet være klimanøytral på energibruk.

 

 

 

Planen inneholder:

  •  Innledning om energi- og klimautfordringer generelt
  •  Statusdel om energibruk og klimagassutslipp i Ringerike kommune
  •  Enkel fremskrivning av utvikling i utslipp av klimagasser
  •  Beskrivelse av utfordringene i Ringerike kommune innen ulike sektorer
  •  Forslag til visjon, mål og tiltak for å redusere utslipp av klimagasser
  •  Beskrivelse av hvordan planen bør følges opp videre

 

Presentasjon av energi og klimaarbeidet

Statusoversikt på kommunale bygg

Oppsummering av gruppearbeid

Program for energi og klimadagen

Normtallsvurdering

CICERO - Faktaark

Adresseliste

Høringsbrev

Saksframlegg

Saksprotokoll HMA 13.09.10

Saksprotokoll Formannskapet 21.10.10

 

 

Publisert
10.01.2013
Sist endret
20.02.2013

Kontakt oss

Prosjektleder
Ole Einar Gulbrandsen
ole.einar.gulbrandsen
@ringerike.kommune.no

Tlf.: 32 11 74 66send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk