Gå til innhold Gå til søk

Klimapanel

For å bidra til å oppnå mål i energi- og klimaplanen er det oppretta et klimapanel bestående av representanter fra ulike bedrifter. Bedriftene er invitert til deltakelse på bakgrunn av deres rolle innenfor aktuelle satsingsområder, for eksempel avfall, transport og fjernvarme.  

 

Klimapanelet er oppretta for å bidra til å nå mål satt i energi- og klimaplanen. For å nå disse målene må vi gjennomføre ulike tiltak. Til dette arbeidet kan klimapanelet bidra med kunnskap og påvirkningskraft. Klimapanelet er sammensatt av representanter fra bedrifter med en viktig rolle innenfor aktuelle satsingsområder, slik som avfall, transport og fjernvarme.

Vi er nå i oppstartsfasen av arbeidet med klimapanelet. 29. januar ble det avholdt et seminar der det ble holdt inspirasjonsforedrag om hydrogendrivstoff til buss og bil og om bruk av solceller til energiproduksjon i Norge. Se presentasjonene på denne siden. I etterkant av seminaret hadde klimapanelet og kommunens arbeidsgruppe et møte hvor klimapanelets videre arbeid og arbeidsform ble diskutert. I dette møtet ble også et utkast til mandat presentert. Kommunens arbeidsgruppe har endra mandatet i henhold til kommentarene som kom inn på møtet. Mandatet kan leses her.

Klimapanelets deltakere er som følger:
Amund Bø, HRA AS (amund@hra.no, 92858560)
Bjørn Andvig, Sintef (bjorn.andvig@sintef.no, 91145350)
Live Dokka, Ringeriks-kraft AS (live.dokka@ringeriks-kraft.no, 41453504)
Jørgen Moe, Ringerike Utvikling (jorgen.moe@ringerike-utvikling.no, 93033907)
Kjetil Bockmann, Hønefoss Fjernvarme AS (kjetil.bockmann@hfvarme.no, 99594936)
Morten Kjelland, Nettbuss AS (morten.kjelland@nettbuss.no)
Ole-Gunnar Øhren, politisk representant (ole-gunnar.ohren@freeway.no)
Steffen Mørtvedt, Treklyngen (smo@viken.skog.no, 90556408)
Terje Rolfsøn, Høgskolen i Buskerud (terje.rolfson@hibu.no, 99240305)
Kari Haugland, Brakar (kari.haugland@brakar.no, 92831608)

 

 

 Publisert
10.01.2013
Sist endret
23.08.2013

Kontakt oss

Prosjektleder
Ole Einar Gulbrandsen
ole.einar.gulbrandsen
@ringerike.kommune.no

Tlf.: 32 11 74 66send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk