Gå til innhold Gå til søk

Resultater fra spørreundersøkelsen

I perioden 4. april til 26. april 2013 var spørreundersøkelsen tilknytta kartlegginga av de bynære friluftsområdene tilgjengelig. Formålet med spørreundersøkelsen var å kartlegge bruken av de ulike friluftsområdene.

Spørreundersøkelsen ble besvart i alt 818 ganger.

I undersøkelsen ble svarer først bedt om å velge opptil fem områder han bruker mest i en liste med 18 områder. Det var også et alternativ for "Jeg bruker ingen av disse områdene". Hvis svarer valgte ett eller flere områder fikk han fem spørsmål per område. Hvis svarer valgte at han ikke bruker noen av områdene fikk han et spørsmål om hvorfor. Uansett svar på første spørsmål fikk svarer mulighet til å skrive et utfyllende langsvar til slutt. Se alle spørsmålene her.

Her finner du alle svarene fra spørreundersøkelsen. Resultatet fra hvert spørsmål vises både med søylediagram og i prosent, altså er det to sider per spørsmål.

Publisert
05.03.2014
Sist endret
05.03.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Naturmangfold/miljøvern
Lisa Helgesson
E-post:
lisa.helgesson@ringerike.kommune.no

Forurensning, vann og avløp

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk