Gå til innhold Gå til søk

Skilt - og merkeprosjekt

 

Buskerud fylkeskommune og Gjensidige har inngått samarbeid om finansiering av skilting og merking av turstier i kommunene i Buskerud.

Hvem kan søke og om hva?
Prosjektet er basert på at frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd presenterer et prosjekt for kommunen. Reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan være samarbeidspart i et slikt prosjekt, men ikke være søker. Prosjektet det søkes om kan for eksempel være et forslag til en tursti eller et område som skal merkes med skilt. Kommunen prioriterer prosjektene de har fått innsendt, og sender disse videre som en søknad til fylkeskommunen, som fordeler midler til prosjekter i de ulike kommunene. Et prosjekt det søkes om i 2013 må igangsettes i løpet av 2013.

Prosjekt som innebærer skilting og merking av eksisterende turstier kan få støtte. Merkinga må være i tråd med Merkehåndboka (link), som er en standard som bygger på en mal for skilting og er et verktøy for fastsetting av vanskelighetsgrad for turene. Det gis støtte til innkjøp og produksjon av skilt, annen merking og infotavler. Det gis ikke støtte til prosjektering, infomateriell, utbedring av turstier eller til markedsføring.

Prosjekter med turstier som er avklart med grunneiere, med turstier hvor det forventes stor bruk, prosjekter som blir fulgt opp med aktivitetstiltak, prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruk og samarbeidsprosjekter er prosjekter som vil bli prioritert fra fylkeskommunens side.

Frist
Kommunenes frist til å sende inn prosjekter til fylkeskommunen er 27. august. Ringerike kommune setter frist for innsending av søknader til kommunen 15. august (OBS: på fylkeskommunens nettsider står det 20. august, men Ringerike kommune har valgt å sette frist til 15. august). Da vi er klar over at for mange organisasjoner kan dette være en ugunstig periode å skulle sette seg ned og planlegge et prosjekt, tilbyr vi å bistå med veiledning i form av et møte. Møtet må finne sted seinest 2. august. Kontaktperson mellom 27. juni og 12. juli er Guro Skinnes (guro.skinnes@ringerike.kommune.no, 95 96 84 80). Utenom denne perioden er kontaktperson Ingeborg Faller (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, 32 11 74 61).    

 

Mer informasjon om søknadsprosedyrer - Buskerud fylkeskommune

Retningslinjer for skilt- og merkeprosjekt - Buskerud fylkeskommune

Søknadsskjema

 

 

Publisert
18.06.2013
Sist endret
24.06.2013

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Naturmangfold/miljøvern
Lisa Helgesson
E-post:
lisa.helgesson@ringerike.kommune.no

Forurensning, vann og avløp

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk