Gå til innhold Gå til søk

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter samt offentlige virksomheter. Hensikten med Miljøfyrtårn er å heve miljøprestasjonen så det monner i så mange private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig.

Bedriftene som deltar samarbeider med en konsulent gjennom prosessen frem mot miljøsertifisering. Det gjøres en miljøanalyse og bedriften iverksetter miljøtiltak. En uavhengig sertifisør reviderer miljøinnsatsen og bedriften sertifiseres som et Miljøfyrtårn.

Gode grunner til å bli med

 • Erfaringer viser at Miljøfyrtårn-bedrifter sparer driftsutgifter ved å tenke miljø.
 • Stadig flere kunder etterspør miljøvennlige varer og tjenester. En Miljøfyrtårnbedrift får en tydelig miljøprofil som gir konkurransefortrinn: Man kan få flere kunder og man kan styrke sin posisjon som underleverandør.
 • De ansatte får et bedre arbeidsmiljø.
 • Bedriften bidrar til mindre belastning på naturen og er med på å ta et ansvar for bruk av ressurser.
 • Miljøfyrtårn-bedrifter som vil gå videre mot andre miljøsertifiseringsordninger, har et meget godt grunnlag.
 • Bedriften vil lettere møte krav til omstillinger i fremtiden.

Hva skal til for å bli et Miljøfyrtårn?

Sammen med en konsulent gjør bedriften en miljøanalyse og lager handlingsplan for å innfri bransjekravene i Miljøfyrtårn. Disse kravene er laget gjennom et samarbeid mellom bedrifter i bransjen og en av deltakerkommunene i programmet. Bransjekravene sier noe om hvilke miljøkrav bedriften skal tilfredsstillle innen tema som

 • energi
 • avfall
 • utslipp til luft og vann
 • arbeidsmiljø
 • organisering av miljøarbeidet internt

Her kan du søke etter bedrifter som er miljøfyrtårn

Gå til miljøfyrtårn sine hjemmesider

Publisert
11.11.2007
Sist endret
12.01.2012

Kontakt oss

Miljøfyrtårnkoordinator i Ringerike:

Lisa Helgesson

Tlf: 40917817
E-post:
lisa.helgesson@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk