Gå til innhold Gå til søk

Radon

Radon er en radioaktiv edelgass som kontinuerlig dannes fra uran. Uran finnes naturlig, men i varierende konsentrasjoner i bergarter og mineraler. Både jordluft og grunnvann kan derfor inneholder radon.

Radon kommer vanligvis inn i bygningene fra jordlufta i byggegrunnen. Lufttrykket i inneluften er ofte lavt, slik at radonholdig jordluft suges inn gjennom utettheter i bygningskonstruksjon. Radon kan i tillegg komme inn i huset via grunnvann fra fjellbrønner.

I flere områder på Ringerike er det påvist for høye radonnivåer i boligene. Spesielt utsatt er områder med alunskifer og områder med sand- og grusforekomster.

Helserisiko
Radon er den nest hyppigste årsaken til lungekreft, etter aktiv røyking, og antas å forårsake ca 300 lungekrefttilfeller i Norge hvert år. Vitenskapelige studier viser at det er ingen nedre terskelverdi for når radon ikke kan utgjøre en helserisiko og at risikoen for å utvikle lungekreft øker proporsjonalt med økende radoneksponering.

Måling av radon i inneluft
Konsentrasjonen av radon i inneluft kan variere mye over tid.  Radonkonsentrasjonen er mest stabil om vinteren og det er da radonmålinger bør gjennomføres. Det er viktig å måle i flere rom og spesielt i rom i de laveste etasjene som brukes mye (soverom og oppholdsrom).  Det må måles i hvert enkelt bygg.

Statens strålevern anbefaler at radonmålinger utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret. Tiltaksgrensen er beregnet årsmiddelverdi basert på langtidsmåling. 

Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3.

 

Radon i barnehager, skoler og utleieboliger 

Skoler, barnehager og utleieboliger er pålagt å ha forsvarlig radonnivåer gjennom regelverket.

Se Strålevernets nettsider:  

Radon i skoler og barnehager

Måleprosedyrer for radon i barnehager og skoler
 

og Helsedirektoratets veileder:

IS-2409 Veileder i tilsyn med radon i skoler og barnehager og utleieboliger  

 

Publisert
16.11.2009
Sist endret
11.08.2016

Les mer

Kontakt oss

Fagansvarlig
Unni Suther
unni.suther@ringerike.kommune.no
tlf:: 905 62 030

Kommuneoverlege
Karin Møller send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk