Gå til innhold Gå til søk

Melding eller søknad om godkjenning ?

Mange virksomheter skal innhente godkjenning fra kommunens helsemyndighet, andre skal sende melding.

Hvorvidt det skal sendes melding eller søknad vil framgå av de forskriftene virksomhetene styres etter.

Meldepliktige virksomheter: Alle typer virksomheter som er tilgjengelig for allmennheten og som benyttes av mange mennesker, her nevnes:

 • Forsamlingslokaler
 • Undervisningslokaler for voksne
 • Treningssentre
 • Campingplasser
 • Overnattingssteder
 • Asylmottak
 • Restauranter
 • Frisørsalonger
 • Hudpleievirksomheter

Søknadspliktige virksomheter:

 • Badeanlegg
 • Tatoveringsvirksomheter
 • Hulltakingsvirksomheter

I søknader og meldinger til kommunens miljørettet helsevern skal søker dokumentere «helsemessig forsvarlighet» ved drift av virksomheten, lokalet og eiendommen.

Søknad eller melding til MHV skal beskrive:

 1. Hvordan helselovgivningens funksjonskrav planlegges oppfylt, herunder:
  1. Smittevern
  2. Sanitære forhold
  3. Avfallshåndtering
  4. Inneluftkvalitet
  5. Inneklima, lyd- og lysforhold
  6. Sikkerhet
  7. Utforming og innredning
  8. Universell utforming
 2. Hvordan helselovgivningens krav til styrende dokumenter skal oppfylls, herunder:
  1. Internkontrollsystem og helsemessig beredskap
  2. Renhold og vedlikeholdsplan
  3. Risiko- og sårbarhetsanalyse relatert til folks helse og miljø
 3. Dersom helselovgivningen ikke oppfylles må søker i søknaden /meldingen:
  1. Angi mulige helsekonsekvenser
  2. Beskrive konsekvensreduserende tiltak
  3. Utarbeide en handlingsplan for gjennomføring av tiltak

Alle søknader og meldinger skal vedlegges innredningstegninger og utomhusplan.

MHV-godkjenning kan gis på bakgrunn av en handlingsplan.

 

 

Publisert
02.11.2015
Sist endret
11.11.2015

Les mer

Kontakt oss

Fagansvarlig
Unni Suther
unni.suther@ringerike.kommune.no
tlf:: 905 62 030

Kommuneoverlege
Karin Møller send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk