Gå til innhold Gå til søk

Miljø og helse i barnehager og skoler

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv er å anse som "barnas arbeidsmiljølov".  Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler m.m. fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold for barna. 

Forskriften gjelder for dagmammavirksomheter, barneparker, familiebarnehager, barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler.  Virksomhetene skal være godkjent av kommunen og de skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte.

Helsedirektoratet har utgitt to veiledere til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. en for barnehager og en for skoler og to informasjonsfoldere til foreldrene til barn i barnehagen og skolen. Veiledningsmateriale gir utfyllende opplysninger om de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Informasjonsfolder til foreldre: Miljø og helse i barnehagen

Veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen

Informasjonsfolder til foreldre: Miljø og helse i skolen

Veileder  IS- 2073 Miljø og helse i skolen

Helsedirektoratet og Forum for miljø og helse har utarbeidet et eget nettsted for Miljø og helse i barnehagen og skolen. På dette nettstedet ligger skjema for søknad om samtykke til planer, skjema for søknad om godkjenning samt annen aktuell informasjon.

 

Publisert
28.01.2008
Sist endret
17.04.2018

Les mer

Kontakt oss

Fagansvarlig
Unni Suther
unni.suther@ringerike.kommune.no
tlf:: 905 62 030

Kommuneoverlege
Karin Møller send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk