Gå til innhold Gå til søk

Barnas psykososiale miljø

Kommuneoverlegen, kommunepsykolog og fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune har utviklet et tredelt opplegg for tilsyn med barnas psykososiale miljø barnehager og skoler. Tilsynet har fått nasjonal oppmerksomhet.

Det er gjennomført systemtilsyn med barnas psykososiale miljø i barnehager og skoler i Ringerike kommune. Tilsynet omfattet et fagmøte, en spørreundersøkelse og et tradisjonelt systemtilsyn på tre skoler og tre barnehager.  Tilsynet vektla virksomhetens bruk av styrende dokumenter i arbeidet med mobbing, trivsel og psykososiale forhold. 

Barnehager og skoler plikter å dokumentere hvordan de arbeider for å fremme barnas helse, trivsel og gode psykososiale forhold. Mobbing anses for å være en betydelig folkehelseutfordring og langtidseffektene av mobbing tidlig i livet kan bli alvorlige for både mobbere og mobbeofre. Forskning viser at både den som mobber og de som blir mobbet kan få nedsatt læringsevne, fall i karakter og langtidsvirkninger som høyere risiko for å utvikle sosiale og psykiske vansker og  kriminalitet. Lidelsene er å anse som unødvendige.

Samlerapport: Barnas psykososiale miljø i barnehagene

Samlerapport: Barnas psykososiale miljø i skolen

 

Publisert
05.06.2013
Sist endret
05.06.2013

Kontakt oss

Fagansvarlig
Unni Suther
unni.suther@ringerike.kommune.no
tlf:: 905 62 030

Kommuneoverlege
Karin Møller send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk